Menü Kapat

TPM-2-

Değerlendirme toplantısına Hırvatistan’ın Srednja Skola Valpova okulu ev sahipliği yapmıştır. Toplantıya
her ortak kurumdan 2 öğretmen katılmıştır. Bu toplantıda, projenin ilerleyişi incelenerek, projenin yaygınlaştırma ve izleme konusunda neler yapılabileceği hakkında tartışma ortamı oluşturularak, projede mutlak varılmak istenen hedeflere erişilmiştir. Ayrıca Hırvatistan okulunun açmak istediği Robotik Kodlama sınıfının hazırlıkları ve atölye çalışması yapılmıştır.