Menü Kapat

Robotik Destekli Matematik

Projemizde Robotik Kodlamanın matematik ve fen derslerine entegrasyonu da ele alınmıştır. Projemizin yenilikçi bir yönü olan bu çalışmalarda, özellikle ” Robotik Destekli Matematik” dersinin yöntem ve teknikleri ile ilgili faaliyetler gerçekleştirerek derslere entegre edilmiştir.

Robotik etkinliklerle desteklenen matematik öğretim yönteminin, geleneksel yöntem ile verilen derse göre, matematik başarısını artırmada etkili olduğu görülmüştür. Proje kapsamında robotik destekli matematik adına pek
çok programdan faydalanılmış ve derslerde kazanımlar verilmiştir. Bu kapsamda Scratch, Lego EV3, aurduino vb programlardan faydalanılarak matematik kazanımlarına uygun etkinlikler yapılmış ve derslere entegre
edilmiştir.

http://futurelanguage.org/wp-content/uploads/2022/11/robotik-destekli-matematik-1.pdf